Advokat Milena Mitrović


Dugogodišnji rad, znanje i iskustvo u svim oblastima prava. Advokatska kancelarija Milene Mitrović se posebno bavi porodičnim pravom (brakorazvodne parnice,podela imovine stečene u toku trajanja braka,sporovi za izdržavanje, nasilje u porodici...), krivičnim pravom (odbrana okrivljenog, zastupanje oštećenog, odbrana maloletnika,zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnog dela),svim vidovima naknade štete,sastavom ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih ugovora, zastupanje u postupcima izvršenja...
Email Adrese:
  • mil.mitrovic@hotmail.com
Telefonski brojevi:
Telefon1 +381 18 250006
Telefon2 +381 18 250006
Mobitel +381 63 424612

Profili

N.P. PANIC TRADE DOO
BRAKE PARTS DOO
Spektol doo
Spa intimo centar Beograd
TeshaDesign